Landelijk Platform Slavernijverleden

OVER ONS
Samenbundeling
De stichting is een samenbundeling van verschillende groeperingen die zich ijveren voor de ontwikkeling van het historisch bewustzijn met betrekking tot het Nederlands slavernijverleden.
Oprichting
De oprichting van de stichting werd voorafgegaan door: de aanbieding van een petitie van de Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela op 3 juli 1998. In de petitie worden het Nederlands Kabinet en Parlement opgeroepen om alles eraan te doen dat betrekking heeft op de verwerking van het Nederlandse Slavernijdossier. Op 14 mei 1999 werd het Landelijk Platform Slavernijverleden opgericht. Op 8 december 1999 vond de formalisering plaats in de vorm van de oprichting van de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. De stichting voert als roepnaam Landelijke Platform Slavernijverleden, afgekort LPS.
Visie
Pas wanneer Reparations (wat meer is dan geld alleen) inclusief het aanbieden van excuses voor het verwerpelijk slavernijverleden door Nederland is gerealiseerd, kan er sprake zijn van de afsluiting van het Nederlandse slavernijdossier. Belangrijke peilers zijn: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling vanuit het perspectief van de nazaten van de slachtoffers van het Nederlands Slavernijverleden.
Missie
Het zich ontwikkelen en positioneren als hét (inter)nationaal actiegerichte symbool op het gebied van de verwerking en herdenking van het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. Dit, door structureel en vanuit verschillende invalshoeken het Nederlands slavernijverleden en de effecten daarvan voor de Nederlandse samenleving, nationaal, regionaal en internationaal, voor het voetlicht te brengen. Het aanjagen, stimuleren en motiveren van de verschillende stakeholders, in het bijzonder de Nederlandse overheden (lokaal, provinciaal, nationaal en in koninkrijksverband) om in actie te komen ter optimale verwerking van het slavernijverleden.