Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Het landelijk Platform Slavernijverleden is een samenwerkingsorgaan van lidorganisaties. Dit samenwerkingsorgaan wordt geleid door het Algemeen bestuur. Elke bij het Landelijk platform aangesloten lidorganisatie maakt deel uit van het algemeen bestuur. Hiertoe vaardigen zij af 1 permanente vertegenwoordiger. Uit het algemeen bestuur is een Dagelijks bestuur gemandateerd. Het Dagelijks bestuur heeft een sturende en uitvoerende functie naar de diverse participanten en co-partners.

Lidorganisaties van het landelijk platform slavernijverleden

De aansluiting als lidorganisatie van het Landelijk Platform Slavernijverleden geschiedt volgens statutair voorgeschreven procedures en criteria.

Plaatselijke herdenkingsorganisaties

Het streven van het Landelijk Platform Slavernijverleden is om zoveel als mogelijk lokale en nationale zelforganisaties die activiteiten ontplooien op het gebied van de verwerking van het Nederlands slavernijverleden te ondersteunen.

Zusterorganisaties van het Landelijk Platform Slavernijverleden

Het Nederlandse slavernijverleden heeft zich afgespeeld in de internationale driekhoek van Nederland, Afrika en Curacao/Suriname. Ook op Curacao en in Suriname wordt actief gewerkt aan de verwerking van het Nederlandse slavernijverleden. Binnen deze context onderhoudt het Landelijk Platform Slavernijverleden relaties met organisaties in deze landen bedoeld om elkaar te ondersteunen, te adviseren en aan te vullen in het proces van actieve verwerking van het Nederlandse slavernijdossier. Ook wordt er samengewerkt met internationale organisaties die tot doel hebben: “Reparatie” na te streven voor de misdaden begaan tegen te Afrikaanse menselijkheid en Racisme te bestrijden.

Bestuurders van het Landelijk Platform Slavernijverleden

Afgevaardigden van de bij het LPS aangesloten lidorganisaties maken deel uit van het Algemeen Bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit

mevr. Dr. Barryl A. Biekman

voorzitter

dhr. Alex Walle

secretaris

dhr. Kensly Vrede

penningmeester

mevr. Sirelda Jackson

Tweede secretaris

Drs Jennifer Jubitane

Beleidsadviseur
Aanverwanten overzeese gebiedsdelen

Drs. Angelo La Cruz

Drs. Elgeline Martis

Drs. Jeanne Henriquez

Drs. Armand Zunder

Mr. Esther Stanford-Xosei