Behoud Nationale 1 juli Herdenking

Landelijk Platform Slavernijverleden: Zeg Neen Tegen Het NiNsee

1 juli is de feitelijke historische Dag in 1863 dat Koning Willem III, bij proclamatie van 3 oktober 1862, (https://app.box.com/s/28vfadbwrdq045z09p3viwyh4ybl4no4) de slavernij in de Nederlandse koloniën heeft afgeschaft. De afschaffing is het gevolg van het Verzet van de tot slaaf gemaakten en de morele, maatschappelijke en politieke druk vanuit (Noord) Europa en Amerika.

Lees verder

De tot slaaf gemaakten werden na de formele afschaffing in 1863 nog 10 jaar, en wel tot 1 juli 1873, onder staatstoezicht gesteld. Dat betekent dat ze op 30 juni 23.59, 1863 en op 30 juni 23.59, 1873 nog niet bevrijd waren van het juk van het verwerpelijk slavernijsysteem. Een systeem dat in 2001 tijdens de VN Wereld Anti Racisme conferentie in Durban Zuid Afrika als een misdaad tegen de mensheid is verklaard.

Met andere woorden 1 juli is altijd al de Feitelijk Historische Datum geweest van de afschaffing van slavernij en als zodanig een belangrijke markering in de Nederlandse Vaderlandse geschiedenis en de Geschiedenis van de voormalige Nederlandse Koloniën inclusief Suriname. 1 juli is de Feitelijk historische Dag die voor Nazaten van de tot slaaf gemaakten altijd al heeft gegolden als de Dag waarop Nationale Herdenkingen en Vieringen van het Nederlandse slavernijverleden dienen plaats te vinden.

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) heeft dit jaar 2016 zonder een nationale draagvlakpeiling en raadpleging van relevante stakeholders de Nationale 1 juli Herdenkingsplechtigheden verplaatst van 1 juli naar 30 juni. Het voornemen van het NiNsee bestuur is om ook in de volgende jaren deze 30 juni datum te handhaven als datum van de Nationale Herdenking Nederlands slavernijverleden.

Het Landelijk Platform Slavernijverleden heeft op verschillende wijze haar misnoegen kenbaar gemaakt en heeft zich om die reden ook aangesloten bij de Landelijk Verzetsbeweging, met als slogan: “Zeg Neen Tegen Het NiNsee”. Door middel van deze slogan wil zij duidelijk maken dat Nazaten van de tot slaaf gemaakten het niet eens zijn met de ondemocratische gang van zaken van het NiNsee-bestuur vanuit oneigenlijke motieven en argumenten die niet gebaseerd zijn op nationale draagvlak onderzoek. Na onderzoek van het Landelijk Platform Slavernijverleden blijkt het besluit gebaseerd te zijn op een actie van de Stichting Amsterdams Centrum die de PISbak als metafoor heeft gebruikt om het besluitvormingsproces te typeren.

Ons doel is om te bevorderen dat: het gewraakte NiNsee besluit om de Nationale Herdenking van het Nederlands slavernijverleden bij het Nationaal slavernijmonument in het Oosterpark/Watergraafsmeer te Amsterdam te verplaatsen van 1 juli in de middag naar 30 juni in de avond wordt teruggedraaid. 30 juni als de traditionele dag waarop de Nationale Plechtige Ceremoniële Spirituele reiniging van het Nationaal Slavernijmonument plaatsvindt, blijft gereserveerd. een Nationaal 1 juli Herdenkingscommissie wordt ingesteld die belast zal worden met taken op het gebied van de Jaarlijkse Nationale Herdenking en Viering.