Landelijk Platform Slavernijverleden

het “Landelijk Platform Slavernijverleden”
Mw. Dr. Barryl Alexandrina Biekman, motor achter het initiatief van:
Het begon met een petitie “Sporen van Slavernij” aan de leden van de vaste 2de kamercommissie Binnenlandszaken op 3 juli 1998.
Moed, overtuigingskracht, integriteit, doorzettingsvermogen, teamgeest, spiritualiteit en de wetenschap dat het streven naar rechtvaardigheid voor wat onze voorouders is aangedaan, te weten. De misdaden tegen de menselijkheid zijn drijfveren geweest die de Nederlandse regering in casu, ex. Minister Van Boxtel en ex. Staatsecretaris Van Der Ploeg hebben doen besluiten uitvoering te geven aan de petitie “Sporen Van Slavernij”.