Het "Landelijk Platform Slavernijverleden"
Mw. Dr. Barryl Alexandrina Biekman, motor achter het initiatief van:

The Trans-Atlantic Slave Trade: A Forgotten Crime Against Humanity as Defined by International Law

01

De oprichting van het “Landelijk Platform Slavernijverleden”

02

Het Nationaal Slavernijmonument: ankerpunt voor bezinning en verdieping; erkenning, verwerking, en herdenking van het Nederlandse trans-Atlantsch slavenhandel en slavernij

03

De totstandkoming en juridische oprichting van het Nationaal instituut Nederland slavernijverleden & erfenis (NiNsee)
Het Begon

met een petitie “Sporen van Slavernij” aan de leden van de vaste 2de kamercommissie Binnenlandszaken op 3 juli 1998.

Moed, overtuigingskracht, integriteit, doorzettingsvermogen, teamgeest, spiritualiteit en de wetenschap dat het streven naar rechtvaardigheid voor wat onze voorouders is aangedaan, te weten. De misdaden tegen de menselijkheid zijn drijfveren geweest die de Nederlandse regering in casu, ex. Minister Van Boxtel en ex. Staatsecretaris Van Der Ploeg hebben doen besluiten uitvoering te geven aan de petitie “Sporen Van Slavernij”.

Berichten

Reparatory justice en Excuses