logoslavernij

  • hometest

het "Landelijk Platform Slavernijverleden"
Mw. Dr. Barryl Alexandrina Biekman, motor achter het initiatief van:

lyg  De oprichting van het "Landelijk Platform Slavernij verleden".

lyg  De realisatie van het "Nationaal Slavernijmonument" een eerbetoon aan onze verzets helden en heldinnen van de slavernij met inspiratie voor de toekomst.

lyg  De totstandkoming en juridische oprichting van het nationale instituut "Nederland Slavernij Verleden & erfenis (NiNsee)".

Het begon met een petitie "Sporen van Slavernij" aan de leden van de vaste 2de kamercommissie Binnenlandszaken op 3 juli 1998.

platformslavernijmonument


Moed, overtuigingskracht, integriteit, doorzettingsvermogen, teamgeest, spiritualiteit en de wetenschap dat het streven naar rechtvaardigheid voor wat onze voorouders is aangedaan, te weten. De misdaden tegen de menselijkheid zijn drijfveren geweest die de Nederlandse regering in casu, ex. Minister Van Boxtel en ex. Staatsecretaris Van Der Ploeg hebben doen besluiten uitvoering te geven aan de petitie "Sporen Van Slavernij".

side bar top
side bar mid
side bar end
Ga naar boven